Kočen, drogi mojČutim oluju,
vreme se meja,
za mojega živlieja
ko zno
kaj još bo.

Kočen,
drogi moj
rodni kraj,
da morem kutoč
obrnuti nazoj..

Za mojega živlieja
ko zno
kaj još bo.

Polja
s črnom hajdinom
i jorom jaricom,
Meriče lepo
z zelenom Pletvicom,
melin stouri
z vudenicom,
lugi šumeči
z drougum Čunicom,
od majčine dušice
dišeče stezice,
od droubnoga vetreka
drfčeče sozice

Marijine.

Se stiha bi bilo,
ali cvrček cvrči,
trova pak divje,
čulno diši.

Kre Pletvice idem,
čutim oluju,
vreime se meja…

dok kuročam po meji
pustuga polja
nezuronoga,

a vu meni kipi, kipi.

Mesto črne hajdine
Pletvica se črni.

                                                                      29.siječnja 2012.
                                                   Posvećeno pustim poljima Kučana i Zbelave
                                 na kojima je nekada rasla heljdaRuža Levatić

Pjesma je javno izvođena na nekoliko priredbi i prvi put objavljena na ovoj web stranici.
Komentar: Ruža Levatić