Crkvica na breguTam daleko,
na zelenom bregu,
mala cerkvica stoji
v daljini kak beli
anđel svetli.
Zvonom svojim
na molitvu poziva,
oltarom svetim
nas bliže doziva.

S oltara nas Marija
blago gledi, sineka
svoga v naručju drži.

Kleknem i ruke
dignem gori,
suznim očima
majku zamolim.
Sveta Marijo majko-
daj nam pomori.
Narodu svome-
utjehu daj.
Dječici našoj-
zdravlja daj.
Jer milosti tvojoj
nema kraj.Ana Bogović

Ana Bogović članica je kajkavske sekcije i voditeljica likovne sekcije Udruge "Hajdina". Uz  stihove koje piše njezino umjetničko oko i vješte ruke stvaraju slike, originalne unikatne pozivnice i čestitke.
Pjesma "Crkvica na bregu" objavljena je u zborniku radova koju je izdala Udruga "Lipin cviet " 2012. godine. 
Još i danas Ana Bogović rado prepričava poseban doživljaj crkvice na brijegu u Modrovcu kod koje je bio izveden recital uz natječaj na kojem je objavljena i ova pjesma.
Komentar: Ruža Levatić