RIJEČ DONATORA


Kao direktor mlade tvrtke, s poslovanjem u branši koja prije 15 godina nije ni postojala, a kamoli prije, smatram da je za mlade ljude današnjice poštovanje prema prošlosti od jednake važnosti kao i vjera u budućnost.

Način na koji su ljudi nekada živjeli nosio je sa sobom mnoge vrijednosti koje se danas nemilice zaboravljaju, ili čak zatiru. No, protiv promjene vremena i životnih (ne)prilika boriti se ne može, a mudri znaju, niti ne treba.

Ono što se danas može, a možda još više mora, jest sačuvati znanje o vrijednostima koje su obavijale nekadašnji način života. Mladi više neće živjeti životom svojih predaka, ali da bi njihovi koraci išli prema naprijed, više od svega važno je da razumiju i cijene od kuda su zapravo i oni sami potekli.

Udruzi Hajdina u ime tvrtke Floa d.o.o., tvrtke koja je razvila aplikaciju Radni Sati (za evidenciju radnog vremena) , kao dugoročnu donaciju, dajem na korištenje ovu web stranicu, prije svega s osobnim zadovoljstvom, s velikom vjerom u njihov rad, te u želji da pomognemo njihova nastojanja da se sačuva nešto staro i vrijedno - što prirodno isčezava iz narodnog života, ali trudom vrijednih pojedinaca ne smije isčeznuti iz narodnog blaga.

u Kučanu Donjem dana 14. 10. 2013.

Perica Levatić, direktor,
Floa d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge,
Kučan Gornji, Varaždinska ulica 193, 42000 Varaždin

"Tko ne prepoznaje vrijednosti starih vremena, neće nikad proniknuti dalje od pomodarstva sadašnjice."