Udruga za očuvanje tradicijske kulturne baštine Kučana i Zbelave "Hajdina"

Predavanje prof. dr. sc. Ivana Kolaka o heljdi


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu
        i zaštitu okoliša

KLASA: 402-07/13-01/196
URBROJ: 2186/1-05/1-14-4
Varaždin, 17. veljače 2014. godine


                                                            u suradnji sa

                                       Udrugom za očuvanje tradicijske kulturne baštine
                                                  Kučana i Zbelave „Hajdina“

Poštovani,

                                        Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati
                             21. veljače 2014. godine (petak) s početkom u 11.00 sati,
                                             u prostorijama Županijske skupštine
                                                  Franjevački trg 7, Varaždin.

TEMA predavanja:

1. Od zaboravljenog zrna do priznatog jela – Ruža Levatić, predsjednica Udruge za očuvanje tradicijske kulturne baštine Kučana i Zbelave „Hajdina“

2. Heljda, kultura prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
- prof. dr. sc. Ivan Kolak, Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zavod za sjemenarstvo, Hrvatska banka biljnih gena

S poštovanjem!

                                                                                                    PROČELNIK
                                                                                                    dr. sc. Dragutin Vincek 

Perica Levatić

Svečen (Veljača) 2014