Udruga za očuvanje tradicijske kulturne baštine Kučana i Zbelave "Hajdina"

Tretji Den hajdine, 6.rujna 2014. na Zbeljavi


Udruga „Hajdina“  Vas 6. rujna 2014. pozivle  na III. Den hajdine  na Zbeljavu. 

Kaj se bode spodelovalo:  
9,00 -10,00 vur Den pola - žetva hajdineDoli Kočen, eksperimentalno pole hajdine  OPG-a Pocedulić  
-skupa z Agronomskim fakultetom i Zavodom za  biosjemenarstvo, Zogreb, pokrovitel pak je  Varaždinska županija, na pole pemo ob 9,45 vur z doma v D. Kočeni  
„Kak se negda žela hajdina!“ – Udruga „Hajdina“  

11,00 vur – svetešja priredba na Zbeljavi, društveni dom  
-nostup KUD-a Hrvatske željeznice, popevale se bodu  kočensko-zbeljefske popefke, zapisav jih je Vinko Žganec  

12,00 – 16,00 vur – predstovlaje starinskih posli, izlužbe, Zbeljava  
- predstovlaje starinskih posli prevurjana s hajdinum 
-izlužba jela od hajdine 
-izlužba starin na Mavričekovom gruntu, zveličali bodu tamburoši   
-izlužba malih živin, poprem hrvatskih pasmin  

16,00 vur – sveta meša, Zbeljava, pre kapelici  
17,00 - 18,00 vur – priredba, Zbeljava  
-nostup KUD-a Salinovec i KUD-a Bednja  
-košarska večer s „ Hajdina“ bendom
 
Zemite si cajta i dojdite k nam!  

Košarska družina z Kočen pak Zbeljave!  

Perica Levatić

Velikomešnjak (Kolovoz) 2014